De stichting KomOp is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, welke zich bezig houdt met de organisatie en uitvoering van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zutphen.

BINGO

Een bingo met veel prijzen!

Zaterdag 4 november heeft Komop een bingo georganiseerd in de ontmoetingsruimte van de Graafschaploge in Zutphen. Vijftien leden van Komop hebben aan de bingo deelgenomen, er waren drie begeleiders van Komop en vier broederen van de loge. Het was een succes en een spannende bingo. Aan het eind ging iedereen met twee prijzen naar huis. In het voorjaar van het nieuwe jaar willen we weer een bingo organiseren.

Jan