De stichting KomOp is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, welke zich bezig houdt met de organisatie en uitvoering van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zutphen.

Informatie

KomOp is een stichting die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking uit de regio Zutphen. Vrijetijdsactiviteiten die o.a. gericht zijn op een- of meerdaagse uitstapjes. Op de pagina activiteiten kun je lezen wat voor uitstapjes er de komende maanden op het programma staan.  KomOp streeft ernaar om, daar waar het kan, de activiteiten onder te brengen bij  organisaties die zich richten op mensen zonder een beperking. Dus als je wilt voetballen, ga dan naar de gewone voetbalclub en als je een cursus wilt volgen, doe dat dan bij de volkshogeschool die er al in je plaats is. Alleen als je wat extra nodig hebt of als het niet lukt bij een gewone club, dan kan KomOp activiteiten organiseren. Zo organiseert KomOp voor haar eigen donateurs een bowlingactiviteit. Alle andere sportactiviteiten zijn onder gebracht bij de sportverenigingen in Zutphen.  Bij de links staan de o.a. de sportclubs die speciale teams hebben of die open staan voor mensen met een beperking.

Lid worden van KomOp.

Als je lid wilt worden van KomOp, geef je je op via de mail (info@komop.nl). Je krijgt dan een gegevensformulier opgestuurd dat je in moet vullen en weer terug moet sturen.  Het kan zijn dat er een persoonlijk gesprek met je gehouden wordt om te kijken of jij onze activiteiten leuk vindt en of je past bij onze doelgroep. Om deel te nemen aan onze activiteiten moet je donateur zijn van KomOp. Dat kost € 12,50 per jaar. Je kunt dit geld overmaken op onze bankrekening: NL42 INGB 00028.52.616 ten name van KomOp met vermelding ‘donateur’. Als je donateursbijdrage op onze rekening is bijgeschreven, krijg je het programma per mail toegestuurd en kun je je inschrijven voor de activiteiten. 

Wil je meer weten over het lid worden van KomOp, stuur dan een mail of bel ons:  Tel.: 06 83 22 11 37