De stichting KomOp is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie, welke zich bezig houdt met de organisatie en uitvoering van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zutphen.

Voorwaarden

Belangrijk om te lezen voordat je je opgeeft voor een activiteit van Stichting KomOp.
 
Afgelopen jaren hebben we veel deelnemers in mogen schrijven voor een activiteit. Een aantal van hen moest helaas op het laatste ogenblik afzeggen (door ziekte, ziekenhuisopname, overlijden van een familielid ed.).
KomOp boekt al haar activiteiten op naam van diegene die inschrijft. Er kan dus niet zomaar iemand anders meegaan in jouw plaats. Om het programma te kunnen maken, maakt KomOp vooraf een heleboel kosten voor de totale organisatie en begeleiding van alle activiteiten. Bij het afzeggen van een activiteit brengt KomOp daarom een gedeelte van de kosten in rekening. Wat dat betekent, kun je hieronder lezen.

Stichting KomOp houdt zich het recht voor om, bij onvoldoende deelname, onvoldoende begeleiding of een andere calamiteit, een activiteit te annuleren. In zo’n geval stellen wij je daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Het volledig, door jou betaalde bedrag, wordt bij het niet doorgaan van de activiteit teruggestort.

Mocht je als deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet in staat zijn om deel te kunnen nemen aan een activiteit waarvoor je je hebt opgegeven, dan kun je annuleren. Wij zullen in dit geval een percentage van de prijs voor de activiteit in rekening moeten brengen om de door ons gemaakte kosten en reserveringen te kunnen dekken.
 
Deze percentages zijn:

25% bij 21 dagen of meer voor aanvang van de activiteit.

50% bij 7 tot 21 dagen voor aanvang van de activiteit.

100% indien korter dan 7 dagen voor aanvang van de activiteit.